Maį.

Redakcija: 67 - 2023-05-25 (nuo 2024-01-01) Aktuali. Pagrindinė. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS. I Skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS. 1 Straipsnis. Įstatymo paskirtis. 2 Straipsnis. …

Maį. Things To Know About Maį.

Komentaras. 1. Mokesčių administratorius be mokesčių mokėtojo sutikimo ar žinios gali paskleisti tretiesiems asmenims informaciją apie jį, nurodydamas mokesčių mokėtojo identifikacinį numerį (žr. MAĮ 47 str. komentarą) (išskyrus fizinio asmens kodą), atskiruose registruose ar informacinėse sistemose suteiktus asmens, kuris ...MAĮ 70 str. 1 dalyje nurodyto mokesčių mokėtojo netinkamo elgesio buvimo konstatavimas savaime dar nereiškia, kad kartu yra konstatuojama, kad yra tokia teisinė situacija, kai mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti įprastine tvarka (tiesiogiai).Mãį Heshăm is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Heshăm and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Måį Ssâ is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Ssâ and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and …

Apr 27, 2021 · 2. Vadovaujantis MAĮ 118 straipsnio 3 punktu, pakartotinis patikrinimas turi būti atliekamas tik atitinkamų pavedimų ribose ir/arba tik tiek, kiek tai susiję su MAĮ 118 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais (žr. MAĮ 118 straipsnio komentarą). 1 pavyzdys Maį SSa is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį SSa and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Jų nuomone, MAĮ 69 straipsnio 1 dalis negali būti taikoma, jeigu mokesčio mokėtojas, sudarydamas sandorį (atlikdamas ūkinę operaciją), elgėsi sąžiningai, nepaisant to, kad iš sandorio (ūkinės operacijos) sudarymo mokesčio mokėtojas turėjo mokestinės naudos ar įgijo mokestinį pranašumą. Atvejais, kai mokesčių mokėtojas ...Per MAĮ 87 straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinus prašomos mokesčio ar baudos už AN permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies) ar pagal MAĮ 111 straipsnyje nurodytą terminą negrąžinus nepagrįstai (neteisingai) išieškotų lėšų, o jei mokesčių mokėtojo buvo pareikalauta pateikti papildomus ...

lrs maĮ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 1 punkte numatyta, kad mokesčių mokėtojas laikomas atitinkančiu minimalius patikimo … Maį ʛohar is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį ʛohar and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 3. Jeigu mokesčių mokėtojas sandoriu, ūkine operacija ar bet kokia jų grupe siekė verslo naudos, o mokestinė nauda atsirado tik kaip pasekmė, t. y. verslo ar kitais poreikiais pagrįstos veiklos rezultatas, tokiu atveju apskaičiuoti (perskaičiuoti) mokesčius vadovaujantis MAĮ 69 straipsnio 1 dalies nuostatomis nėra pagrindo.Maį Sson is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Sson and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Ñgàÿ Måį-ÑắñqŁëñ- Åñh ŠẽVề is on Facebook. Join Facebook to connect with Ñgàÿ Måį-ÑắñqŁëñ- Åñh ŠẽVề and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and...

Mâį Ssâ is on Facebook. Join Facebook to connect with Mâį Ssâ and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Mâį Ssã is on Facebook. Join Facebook to connect with Mâį Ssã and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Måį Ştrø is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Ştrø and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Mokestinės nepriemokos administravimas. Mokesčių deklaracijų ir kitų mokestinių dokumentų / duomenų / priėmimas / tvarkymas. Pažymų ir / ar dokumentų, patvirtinančių juridinius faktus, išdavimas. Kitos paslaugos. VMI kliento profilis. Naujienos. Mokesčių naujienos. Mokesčių žinynas. Dažniausiai užduodami klausimai. Mãį Mãį is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Mãį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Pakeistas MAĮ 61 3 straipsnis, kuriame numatyta platformų operatorių pareiga teikti informaciją VMI apie platformas naudojančių pardavėjų pajamas, gaunamas iš tam tikros veiklos. Pakeitimais numatyta, kad VMI galės duoti privalomą nurodymą panaikinti galimybę pasiekti duomenis teikiančio ES ir užsienio platformos operatoriaus ... Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymas 106 straipsnis. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai. 1. Mokestinė nepriemoka priverstinai gali būti išieškoma: 1) duodant kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos (sąskaitų). Šis nurodymas vykdomas šio Įstatymo 63 straipsnyje ...87 straipsnis. Mokesčių permokos įskaitymas ir grąžinimas. 1. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės, sumos pirmiausia yra įskaitomos mokesčių mokėtojo mokėtinų kitų mokesčių, administruojamų atitinkamai Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės ...

Maį Ssà is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Ssà and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Maį Ssà is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Ssà and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Måį Fãryæl is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Fãryæl and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Atsižvelgiant į šiuos priimtus teisės aktus buvo atlikti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimai, kuriais MAĮ papildytas nauju 61 4 straipsniu, kuris įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. Šiuo pakeitimu VMI prie FM pavesta parengti poįstatyminius teisės aktus iki 2023 m. gegužės 31 d.Ši informacija skelbiama: Dokumentų įteikimas (162-165 str.) Dokumentų įteikimo VMI data laikoma ta data, kurią VMI pažymi, kad dokumentai gauti. Jeigu mokesčių mokėtojas dokumentus siunčia paštu, dokumento išsiuntimo data nustatoma pagal oficialų pašto spaudą, uždėtą pašto įstaigos, turinčios tam teisę. Teises aktai.Maį ʛohar is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį ʛohar and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and …

Maį Ssa is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Ssa and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

Røu Maį Ssä is on Facebook. Join Facebook to connect with Røu Maį Ssä and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Redakcija: 67 - 2023-05-25 (nuo 2024-01-01) Aktuali. Pagrindinė. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMAS. I Skyrius. BENDROSIOS NUOSTATOS. 1 Straipsnis. Įstatymo paskirtis. 2 Straipsnis. …Mãį Hó Ū Dä is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Hó Ū Dä and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Måį Îû Ëm Maj is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Îû Ëm Maj and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the... Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Rūšis: Įstatymas. Priėmimo data: 2004-04-13. Galiojanti suvestinė redakcija: 2024-01-01 - 2024-04-30. Registravimo duomenys: Nr. 1041010ISTA0IX-2112. 106 straipsnis. Mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo būdai. 1. Mokestinė nepriemoka priverstinai gali būti išieškoma: 1) duodant kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigai nurodymą nurašyti mokestinės nepriemokos sumas iš asmens sąskaitos (sąskaitų). Šis nurodymas vykdomas šio Įstatymo 63 straipsnyje ...Mãį Sśå Maissa is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Sśå Maissa and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Mãį àńđ Fáļķøń 7bàýb Ęļ Máļăýèň. 7 likes. Dancer

MAĮ 69 str. 1 d. atveju, mokesčio prievolė pažeidžiama piktnaudžiavimu teise, o tai yra atvejai, susiję su dirbtinai sukuriama teisine situacija, lemiančia mokestinę naudą.

Łă Mãį Vį Ťã is on Facebook. Join Facebook to connect with Łă Mãį Vį Ťã and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.

MAĮ 70 str. 1 dalyje nurodyto mokesčių mokėtojo netinkamo elgesio buvimo konstatavimas savaime dar nereiškia, kad kartu yra konstatuojama, kad yra tokia teisinė situacija, kai mokestinės prievolės dydžio negalima nustatyti įprastine tvarka (tiesiogiai).Registracijos numeris KM0196. Ši informacija skelbiama: Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo teisės ir pareigos (32-42 str.) Būsimasis sandoris suprantamas kaip …1. Dokumentai mokesčių mokėtojui gali būti įteikiami tokiais būdais: 1) tiesiogiai įteikiant; 2) siunčiant registruotu laišku; 3) telekomunikacijų galiniais įrenginiais; 4) viešai paskelbiant. 2. Tiesioginio dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui diena laikoma ta diena, kai mokesčių mokėtojas (jo atstovas) savo parašu ...MAĮ 99 straipsnis nustato analogišką dydį nustatytą MAĮ 88 straipsnio 5 dalyje, tačiau jį padidinant 7 procentiniais punktais; 13) MAĮ 126 straipsnio 4 dalis nustatė, kad tais atvejais, kai į mokesčių mokėtojo turėtas išlaidas bei kitus mokėjimus, taip pat turto ir pajamų įsigijimo teisėtumą pagrindžiančius šaltinius ... MAĮ 40-1 straipsnis nustato minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas. Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) atnaujinimo. Måį Gold is on Facebook. Join Facebook to connect with Måį Gold and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Pŕņçęş Måį is on Facebook. Join Facebook to connect with Pŕņçęş Måį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. Mãį àńđ Fáļķøń 7bàýb Ęļ Máļăýèň. 7 likes. Dancer36 straipsnis. Mokesčių mokėtojo teisės. 1) iš mokesčių administratoriaus gauti nemokamą informaciją apie mokesčius, jų lengvatas, informaciją apie galiojančius mokesčių teisės aktus bei kitą informaciją, reikalingą jo mokestinėms prievolėms vykdyti; 3) reikalauti laiku grąžinti (įskaityti) mokesčio permokas; 4 ...MAĮ 33 str. komentarą), įteikia mokesčių mokėtojui nurodymą, bei reglamentuotas paaiškinimų pateikimo terminas – ne vėliau kaip per 10 dienų nuo mokesčių administratoriaus nurodymo įteikimo dienos arba per mokesčių administratoriaus nustatytą, ilgesnį negu minėtasis, terminą. Mokesčių administratoriaus nurodymo forma ir ...2. Mokesčių administratorius turi pateikti informaciją apie mokesčių mokėtoją MAĮ 16 str. (žr. MAĮ 16 str.) nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, įgaliotoms atlikti tam tikrus mokesčių administravimo veiksmus: Aplinkos ministerijai ar jos įgaliotai institucijai, Žemės ūkio ministerijai ar jos įgaliotai institucijai, tiek, kiek būtina jų funkcijoms atlikti.

3.Aprašas parengtas, vadovaujantis MAĮ, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymu, (toliau – FAĮ), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymu (toliau – PVMĮ), Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 „Dėl ... 12) keičiamas MAĮ 87 straipsnis, kuris nustato, jog palūkanų dydis lygus MAĮ 88 straipsnio 5 dalyje nustatytam palūkanų dydžiui, mokamam pagal mokestinės paskolos sutartį. Atitinkamai keičiamas ir MAĮ 88 straipsnis, kuriame įtvirtinamas palūkanų dydis, mokamoms pagal mokestinės paskolos sutartį. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 2, 38, 68, 87, 100, 132, 139, 140 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1 straipsniu įstatymas Bendrosios nuostatos. 73 straipsnis. Bendrosios nuostatos. 1. Priklausančius mokėti mokesčius mokesčių mokėtojas deklaruoja savarankiškai, išskyrus tiesiogiai atitinkamų mokesčių įstatymuose nurodytus atvejus. Preziumuojama, kad mokesčio deklaracijoje nurodyti duomenys yra teisingi. 2.Instagram:https://instagram. saigon alleyeddie's pizzaandrew scottmilkman Phį Maį is on Facebook. Join Facebook to connect with Phį Maį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. d rockfrances valentine Maį Al Wahįdį is on Facebook. Join Facebook to connect with Maį Al Wahįdį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.Mãį Ñóucha is on Facebook. Join Facebook to connect with Mãį Ñóucha and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. alamar cosmetics Pakeisti MAĮ 32, 38 ir 39 straipsnių komentarai Dėl Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 2, 63 ir 100 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) …Daoula Per Chē Maį is on Facebook. Join Facebook to connect with Daoula Per Chē Maį and others you may know. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected.